Naprapat Erik Olsson

Stötvåg / Stötvågsbehandling

Stötvågsbehandling (Shockwave Therapy) är en vetenskapligt beprövad metod för effektiv behandling av kronisk smärta i bl.a. sen- och muskelfästen.

Exempel på smärttillstånd som med fördel kan behandlas med stötvåg är axelsmärta, kalkaxel, tennis- och golfarmbåge, hälseneinflammation, plantar fasciit, hälsporre, löparknä, hopparknä, höftsmärta, benhinneinflammation, kronisk ljumsksmärta, mortons tå och triggerpunkter.

Behandlingen tar 5-15 minuter och oftast krävs 3-5 behandlingar.

Förklaringsmodell
En kraftig retning av vävnaden gör att kroppen svarar med ökad lokal blodcirkulation och högre ämnesomsättning. Detta underlättar och påskyndar läkningsprocessen.

Utöver direkta mekaniska effekter kan stötvågsbehandling ha stimulerande effekter på nervsystemet. Dessa effekter kan korrigera patologiska reflexmönster för smärtminnet – vilket leder till ett långsiktig tillfrisknande. Det innebär att patienter med kronisk smärta skulle kunna behandlas med stötvågsbehandling.

Historia
Behandlingsmetoden introducerades i sjukvården 1980 då den första njurstenen behandlades på ett sjukhus i Tyskland. Sedan dess har utrustningen utvecklats och anpassats så att effektiv behandling även kan utföras på bl.a. muskel- och senfästen. Flertalet studier har genomförts och behandlingsområdena breddas med tiden.
Vetenskapen stöder idag stötvågsbehandling vid en rad olika skador.